اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/14
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,149 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,102 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 417,848,007,806 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,102 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,102 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,149 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 41,363,475

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/10/30

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوويرا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، پژمان شعبان پور فرد، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار