اطلاعات لحظه‌ای: 1399/12/10
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 9,863 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 9,825 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/10
کل خالص ارزش دارائی ها 514,457,453,670 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,825 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,825 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,863 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 52,363,475

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/10/30

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوويرا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، پژمان شعبان پور فرد، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار